Stt bude pomhat bohatm s vytpnm bazn, stetli se ekonomov

tvrtina z celkov schvlen podpory edest est miliard korun pjde na pomoc domcnostem v energetick krizi. Takzvan sporn tarif m lidem pomoci snit ty za energie. Slibovan podpora ve vi a estncti tisc korun se tak podle vldy k lidem dostane a pt rok, avak v rmci tto topn sezony.

Podle hlavnho ekonoma Trinity Bank Luke Kovandy vak vlda selhala v komunikaci a vytvoila dojem, e slben stka bude lidem vyplacena jet letos.

Vlda vyvolala dojem, e tch estnct tisc korun bude vyplaceno u v tto podzimn sezon. Nyn se dozvdme, e suma bude rozdlena do dvou let. Lid sice penze nakonec dostanou, ale ti, kte oekvali, e jim bude pomoeno v blcm se podzimnm ase, tak splou nad vdlkem. Dostanou jen osmkrt mn, zhruba 2 000 a 2 500 korun. Pomoc je v zkladu patn a nemn nic, uvedl Kovanda v poadu 360.

Premirv poradce a hlavn ekonom BHS tpn Keek vak v poadu argumentoval, e slevu a estnct tisc korun domcnosti zaznamenaj pedevm v zvrenm vytovn.

Zkladn problm spov v tom, e topn sezona zasahuje do konce letonho roku a zatku ptho roku. Penze se budou vyplcet ze dvou sttnch rozpot. Dominantn z rozpotu na pt rok. Bohuel zdroje jsou omezen. Chtli bychom pomhat vc, ale nememe dvat penze, kter na to nejsou vylenn. Tch edest est miliard je velk pomoc rodinm a poct ji kad, uvedl.

Penze dostanou i nepotebn, k Kovanda

Podle Kovandy je stka edest est miliard korun, kterou vlda na pomoc domcnostem vylenila, zbyten vysok. Kritizoval, e stt bude pomhat super bohatm rodinm s vytpnm bazn.

Pomoc dostanou i miliardi. Je toti koncipovna plon. Pokud se jet nco nezmn. Uml bych si pedstavit ni stku a lpe zaclenou, eknme na dvacet a ptadvacet procent nejpotebnjch domcnost. Nen dvod, aby zajitn domcnosti dostvaly od sttu osm a estnct tisc na energie, sdlil.

Kovanda tvrd, e vlda mla celch osm msc na to, aby vytvoila strategii adresno pomoci. k, e navren strategie d penze lidem, kte je nepotebuj.

Keek s nzorem Kovandy vak nesouhlas a k, e situace je tak vn, e zasahuje i stedn tdu, kter musme pomoci. podle nj miliard zas tolik nen.

Kad domcnosti bude uhrazena st spoteby podle toho, jak m tarify. Bohat domcnosti, kter vytp bazny a maj vy spotebu, budou mt uhrazenou jen malou st z celkov spoteby. Naopak domcnosti, kter maj mlo spotebi a ij skromn, tm stka pome vraznou st spoteby umoit, vysvtlil Fialv poradce princip spornho tarifu.

Vlda mus pomoct pracujc chudob.

Tak stt bude pomhat super bohatm rodinm s vytpnm bazn? Doufm, e to politici jet zmn. Vdy to byla Fialova vlda, kter kala, e je teba pomhat adresn, a vichni ekonomov se na tom shodli. Proto te nerozumm tomu, pro se vlda od tohoto rozhodnut odchyluje a kopruje Babiovu vldu. Pomoc by mla bt ni a lpe zaclen. Nem smysl pomhat bohatm lidem. Netvame se, e je konec svta. Bohat to uthnout. Je teba pomoci potebnm. Pracujc chudob. Tito lid na podzim a v ptm roce poct velk nraz na sv penenky. Kdyby stt nepomhal bohatm vrstvm s vytpnm bazn, mohl dt tmto lidem daleko vce, uvedl ekonom Trinity Bank.

Podle koncepce spornho tarifu bude mt podpora podobu dotac ze sttnho rozpotu, kter poputuj k dodavatelm energi. Ti pak sn domcnostem platby o vi dotace. Podpora se m tkat i domcnost s domovnmi kotelnami a dlkov dodvanm teplem. Vdaje domcnostem sn tak odputn poplatku za podporovan zdroje.

Novelu energetickho zkona u podepsal prezident Milo Zeman. V platnost vstoup den po svm vyhlen ve Sbrce zkon. Vi pspvku vlda stanov v nazen.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts