Stt za nouzovho stavu nakupoval vysavae, raztka i praky. Vdaje mly i kraje

Ubytovn, strava i vybaven pro registraci uprchlk. Krtk vet toho, co muselo kvli migran krizi ministerstvo vnitra a s nm spojen instituce za posledn msce nakoupit.

Ubytovn vedle hasi a kraj zajiovala tak pedevm Sprva uprchlickch zazen, kter spad pod ministerstvo vnitra. Do konce kvtna podle mluvho resortu Ondeje Krtoky utratila za stravovn a ubytovn v penzionech a hotelech pro uprchlky asi 42 milion korun.

Vedle ubytovn napklad sprva nakupovala doprovodn sluby. Napklad smlouva z 2. ervna na pran prdla ve Vych Lhotch vyla zhruba na 660 tisc korun.

Vzov ttky i prkazy za miliony

Dal penze sprva uprchlickch zazen vydala za pozen cestovnch prkaz totonosti a osvden o registraci pro Odbor azylov a migran politiky. Tato poloka podle ministerstva vnitra ke konci kvtna vyla na zhruba 11,5 milionu korun.

Vedle toho tak sprva hradila vzov ttky, kter stly asi 16,3 milionu korun. Dalch 3,5 milionu zaplatila za pozen prkaz a povolen k trvalmu pobytu.

Sprva uprchlickch zazen m ovem na starosti t klienty z jinch zem a uveden nkupy tedy nemus vdy obsahovat plnn vztahujc se pouze ke klientm z Ukrajiny, doplnil k dalm nkupm mluv organizace Jan Piroch.

Dal nkupy provdli i policist i hasisk zchrann sbor. Za nkup lehtek, karimatek, spacch pytl, transfuznch vak, reflexnch vest, regl, praek, vysava, vai i poteb na pran zaplatili asi 8,3 milionu korun, uvedl mluv ministerstva vnitra Krtoka.

Ministerstvo obrany celkov od potku vlky na Ukrajinu poslalo materil zhruba za 3,7 miliardy korun. Resort obrany dle pispv k zvldnut uprchlick krize poskytnutm ubytovacch kapacit do 1000 lid. Protoe tyto kapacity poskytuj resortn pspvkov organizace, kter maj svj specifick charakter hospodaen, bude mono celkov finln nklady na ubytovn stanovit a na konci roku, komentoval pro iDNES.cz nklady resortu mluv Ji Caletka.

Nklady vak ji mohou bt v souasn dob vy, redakce zskala data ohledn pomoci uprchlk z Ukrajiny ke konci kvtna.

Vdaje maj i kraje. Teba Plzesk kraj ve zhruba polovin ervna nakupoval pedevm zsobnky na vodu, sporky, karimatky, deky, spotebn materil jako pbory, kelmky, hygienick poteby a dal. Podle krajsk mluv Evy Mertlov vdy pi nkupech zleelo na aktulnch potebch uprchlk.

Kompenzace jen za ubytovn

Nejvce nkladn jsou poloky ubytovn, potravinov pomoc, tlumonictv, pronjem prostor, uvedla pro iDNES.cz Mertlov. Ta rovn podotkla, e nklady spojen s uprchlickou kriz odhaduj na zhruba 22 milion korun. Z toho na ubytovn kraj vynaloil zhruba 19 milion korun.

Postupn kraj uplatuje vdaje za ubytovn dle danho nazen, ostatn v tuto chvli kompenzovno nen, doplnila Mertlov.

Miliony utratil do ervna i Moravskoslezsk kraj. Dosud jsme mli vdaje ve vi 30 milion korun, a to zejmna na zabezpeen provozu KACPU a pravu nouzovch ubytovacch kapacit, uvedla pro iDNES.cz mluv Moravskoslezskho kraje Mirka Chlebounov. Vedle toho kraj podle jejch slov vyplatil ubytovatelm, kte zajiuj ubytovn uprchlkm z Ukrajiny, osmdest milion korun.

Stt kompenzuje v pln vi vdaje na zajitn ubytovn. Bohuel provoz KACPU je aktuln placen z rozpotu kraje, doplnila Chlebounov.

Kraj podle jejch slov rovn nakupoval napklad tiskrny, jednorzov ndob i jednorzov povlaky na polte, prostradla, vloky do spacch pytl, inkontinenn podloky nebo potahy na matrace. Podobn vdaje mly i dal kraje. Nejvy poloky tvoilo pedevm ubytovn.

Nklady byly a budou vynaloeny na ubytovn uprchlk, vybaven a provoz KACPU a vytvoen stanovho tbora. V ppad KACPU a stanovho tbora jsou to konkrtn vdaje na provoz – energie, sluby, klid, njem, vybaven nbytek, matrace, postele, nbytek, materil pro vstavbu, drobn vybaven, stany, likvidaci odpad, itn a pran lkovin, sprchov, chladc a sanitrn kontejnery, stravu pro uprchlky, HZS JMK a dobrovolnky, personln zabezpeen a tlumonky, vyjmenovala pro iDNES.cz mluv Jihomoravskho kraje Alena Knotkov.

Ta souasn tak uvedla, e vdaje prozatm inily 180,3 milionu korun, piem v ppad ubytovn jde o nasmlouvan kapacity do 30. 6. 2022.

Vdaje Jihomoravskho kraje za ubytovn.

Reln uhrazeno z toho bylo 63,8 milion. Fakturace za dodvky a sluby probh prbn, doplnila. Kraj podle jejch slov oekv dal vdaje za ubytovn na dal msce, provoz KACPU a stanovho tbora.

Kompenzace probhaj formou dost o dotaci, kdy JMK po skonen danho kalendnho msce d ministerstvo financ o kompenzan pspvek za poskytnut doasnho nouzovho pste a nouzovho ubytovn dle usnesen vldy. Prozatm bylo dno o 21,7 milion, obdreli jsme 4,1 milionu korun, dodala pro iDNES.cz Knotkov.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts