Svtilo slunce a povodni nikdo nevil, vzpomn hasi na evakuaci Hodonna

Zatkem ervence 1997 nkolik dn vydatn prelo. Hladiny ek zaaly stoupat a voda postupn zaplavovala sti Moravy, Slezska a vchodnch ech. Mezi 4. a 8. ervencem naprelo msty tolik, co bn za est msc. ekou Moravou ve Strnici proudilo za sekundu rekordnch 900 kubk vody.

Prv Strnice byla pro Hodonn klovm bodem. Kvli protren elezninho nspu se voda zaala hromadit na mst a povodov vlna mc na Hodonn oslabila a o nkolik hodin se zpozdila.

Dostvali jsme informace o tom, jak je to stran, a v Hodonn mezitm bylo krsn lto, svtilo slunko. dn voda nikde nebyla, lid se jezdili dvat pr kilometr za msto na vt kalue rozlit v polch. Mlokdo vil tomu, e na ns jde obrovsk masa vody, vzpomn souasn editel jihomoravskch hasi Ji Pelikn, jen tehdy v Hodonn zasahoval.

Tamj hasisk stanice se promnila v logistick centrum, kde koordinovali i ubytovvali jednotky, kter pijely na pomoc. Hasii, potpi, dobrovolnci i vojci zasahovali v celm okrese.

Vojky musm vyzdvihnout. Armda nm bez problm pjovala i vrtulnky a odvela lidi do obc teba z dialzy, nebo komunikace byly msty neprjezdn, zdrazuje Zbynk Frank, kter v roce 1997 vedl v Hodonn krizov oddlen. Armda zajiovala i techniku i stravu a zsobovn pro hasisk jednotky, je se na stanici shromaovaly.

Tehdy jsme si ovili, co vechno nm chyb. Technika byla v jinm stavu, zmiuje Pelikn nevybavenost sboru ped ptadvaceti lety.

erpadla, prodluky, hadice, to vechno jsme se uili pouvat za pochodu. Nejvc jsme se pouili u lun, dneska je lun standardn vbava kad hasirny. Dokonce u mme jednotky peduren na povodn, na prci na vod, pokrauje ve vtu.

Nejhor bylo, e to trvalo hrozn dlouho. trnct dn jsme evakuovali a bli jsme se, co se stane. Byl to obrovsk psychick tlak. Povodov komise skoro nespala, popisuje Frank.

Pry musela i zvata

O evakuace v okrese nebyla nouze. Tet stupe povodov aktivity vyhlsili v Hodonn v pondl 7. ervence. O den pozdji byli evakuovni obyvatel sti Nesyt i se zvaty a dobytkem. Podobn situace byla i na farm v Kndubu, kde mli hasii ztenou prci jet tm, e zvata odveli v noci.

Pohyb po farm v noci a ve vod, tam si chlapi zobli hodn, piznv Pelikn. Vt poet lid musely jednotky dostvat tak ze strnickho autokempu nebo obce Vnorovy.

12. ervence ukonil tehdej hodonnsk starosta Duan Grombik country zbavu v pstaviti U Jezu a poslal hosty pry.

Pamatuji si, jak muzikanti evakuovali basu. Hned druh den pak museli pry vichni z pstavit i nedalekho sdlit, ekl dve pro iDNES.cz majitel pstavit Frantiek Ondru. Voda toti u hodonnskho jezu stle stoupala. kali jsme si: Ne, to u nahoru nepjde. Ale lo, lil Ondru.

Svtla na sdliti zhasla

Nejvt akce nastala 13. ervence. Kvli hrozcmu nebezpe rozhodl krizov tb o preventivn evakuaci zhruba sedmi tisc obyvatel sdlit Jihovchod.

V Hodonn bylo takka idylick poas. Museli jsme docela intenzivn pemlouvat mstn samosprvu – starostu, mstostarostku i zastupitelstvo, e to nebezpe je opravdu vn. Chtli jsme lidi preventivn evakuovat, abychom je nevozili, a budeme metr ve vod a bude to problm, vysvtluje Pelikn, kter o evakuaci mluv jako o monstrakci.

Lidem se samozejm z dom nechtlo. Nevidli dn bezprostedn nebezpe a bli se nechat svj majetek v przdnm sdliti. Nakonec se tisce lid opravdu rozhodly sv domovy opustit.

Jen minimum jich vyuilo ochrann pste, vtina jela ke znmm, nkte na dovolenou, popisuje krajsk editel s tm, e nechtli situaci podcenit a evakuovali lidi hned od rna.

Lid byli vn poslun. Na evakuovanm sdliti nesvtilo v noci snad jedin okno, pitakv Frank. Pes noc v bytech zstalo jen asi 230 lid a v ulicch policist, kte kvli strachu lid z krde sdlit hldali.

Kulminace povodn nastala v Hodonn mezi 13. a 14. ervencem. V okol voda petkala pes hrze, st z nich pokodila a st protrhla. Hasii a dobrovolnci shnli najednou nedostatkov pytle, plnili je pskem a vytveli takzvan zaje hrzky.

Myslm, e to byly Skainy u Hodonna, kde to byla tk enijn prce. Snad sto padest chlap se tam delo. Museli nosit pytle na hrz a tam to vrili, popisuje Pelikn.

Do Hodonna proudila voda z Moravy, Veliky, Kyjovky a jejich pilehlch tok a zaala zaplavovat jednotliv ulice. K vyprzdnnmu sdliti ale nakonec nedorazila. sten i proto, e kvli naruen hrz se z velk sti rozlila do okolnch pol a lunch les a zastavila se jen nkolik stovek metr daleko. Tisce lid se tak po pr dnech pi zaznn signlu sirny mohly v klidu vrtit zptky dom.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts