Tajemstv Pentagonu vynesl mlad paan, len Leteck nrodn gardy

0
111

List The New York Times (NYT) tvrd, e se mu podailo dohledat identitu mladho mue pes digitln stopy, kter po sob zanechal bhem svho psoben v online prostoru. Jmenuje jej jako Jacka Teixeiru.

FBI oficiln sdlila, e zadrela jedince podezelho ze zveejnn utajovanch informac Pentagonu v Northu Dightonu v Massachusetts. Americk ministr spravedlnosti Merrick Garland potvrdil, e se jde prv o Teixeiru.

nik utajovanch dokument, kter odhaluj citliv informace spojen s vlkou na Ukrajin, byl mysln a zloinn in, uvedl mluv Pentagonu Pat Ryder. Dodal, e cel zleitost se stle vyetuje.

List The Washingon Post (WP) pedtm uvedl, e za nikem tajnch dokument stoj ldr uzaven skupiny na discordu, ktermu se k OG, co je zkratka pro souslov Original Gangster slangov oznaujc vjimenou a respektovanou osobu. Skupinu v roce 2020 utvoilo nco pes 20 mu a mladch chlapc, je spojuje spolen lska ke zbranm, vojenskmu vybaven a bohu. Teixeira ve skupin publikoval unikl dokumenty.

Novinm NYT se podailo nalzt spojen Teixeiry s ostatnmi leny skupiny. Objevili jeho online hrac profil. Zjistili t przkumem jeho pspvk na socilnch platformch a pes vojensk zznamy, e je lenem 102. zpravodajskho kdla Leteck nrodn gardy sttu Massachusetts.

e Teixeira stoj za nikem, naznauj samotn fotografie uniklch dokument. Je na nich vidt stl a vybaven domcnosti, kter se shoduj se snmky z jeho domova.

Mladkova matka sdlila NYT, e Texeira v posledn dob dlal non pesasy na massachusettsk zkladn a zmnil si telefonn slo. Podle n si te bude muset sehnat prvnka. Jsem si jist, e federlov se brzy objev, uvedla.

Mlad mu podle svch koleg ze skupiny naznaoval, e si utajovan dokumenty odnesl ze sv prce na nespecifikovan vojensk zkladn. Nejdve obsah dokument pepisoval do textovch zprv, pozdji zaal rovnou sdlet jejich fotografie. Toto potvrdil dal len skupiny, kter pspvky od OG tak sledoval a rovn o dn promluvil pod podmnkou zachovn anonymity.

Oba zdroje WP uvedly, e znaj skuten jmno dajnho pvodce niku a tak stt, kde ije a pracuje, ovem odmtli tyto informace poskytnout. Je fit. Je siln. Je ozbrojen. Je vycvien. Prost vechno, co mete oekvat od njakho lenho filmu, uvedl nejmenovan len skupiny, kter nen plnolet.

Informace, e nik citlivch informac o vlce na Ukrajin mohl zat na discordu, se v mdich objevuje u nkolik dn. Discord je sociln s, kter funguje piblin osm let a na n uivatel mohou zakldat vlastn servery umoujc textovou komunikaci i skupinov hovory. Nkter servery jsou uzaven a funguj na bzi pozvnek, jin jsou veejn. Platforma nabrala na popularit v dob pandemie nemoci covid-19 a je oblben u mladch fanouk videoher.

WP pi tvorb lnku dostal k dispozici zznamy o komunikaci na discordu, nahrvku muskho hlasu, kter dva lenov pipisuj mui oznaovanmu jako OG, a tak zhruba 300 fotografi tajnch dokument, z nich vtina nebyla zveejnna. Teixeira podle citovanho mladka chtl sv internetov ptele dret v obraze a opakovan s nimi mluvil o svtovch udlostech a vldnch operacch.

Je to chytr lovk. Vdl, co dl, kdy ty dokumenty sdlel, ekl zdroj WP, kter byl s takzvanm OG v kontaktu jet ped zaloenm dan skupiny na discordu. OG podle nj nepracuje pro dn ciz stt, ovem vyjadoval hlubokou nedvru vi americk vld a bezpenostnm slokm.

Na konci nora zaal jeho informace jin len skupiny nahrvat na jin discordov server, nae se fotografie tajnch dokument zaaly it dl, pe WP. Podle informac denku mla pvodn skupina i zahranin leny, vetn Rus a Ukrajinc. OG do n bhem bezna pestal materily pidvat a kdy se na zatku dubna dostaly do tradinch mdi, byl dajn velmi rozruen. Podle jeho nezletilho ptele tajn dokumenty sdlel pouze s clem pouit sv kamardy a nyn si uvdomuje, jak mohou bt nsledky.

Mdia nik povauj za nejzvanj podobn ppad v USA za nkolik let. Dokumenty obsahuj citliv informace o vlce na Ukrajin, ale teba tak o vztahu k n nebo o pehovn sloek v jinch zemch, ne je Rusko. Nkter hlen se pi tom zdaj bt star jen zhruba 40 dn.

Zatmco zahranin vldy zpochybuj pesnost a autenticitu uniklch informac, Washington spustil rozshl vyetovn. List WSJ s odvolnm na informovan zdroje uvd, e vyetovatel podezraj insidera, ovem zatm nemaj konkrtn podezel. Federln ad pro vyetovn (FBI) zkoum indicie ve fotografich cirkulujcch na internetu, zatmco k odhalen zdroje me pomoci tak digitln stopa spojen s titnm tajnch dokument, kter podle WSJ pomohla vyetovatelm v jinch ppadech tohoto typu.

List poukazuje tak na steden vyjden manaera spolenosti Microsoft Brada Smithe, podle nho bezpenostn analytici softwarovho giganta zaznamenali v poslednch mscch pokusy ruskch sloek infiltrovat internetov komunity spojen s potaovmi hrami. Discord v prohlen pro WP uvedl, e spolupracuje s americkou vldou, ani by ppad dle komentoval.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno