Tureck podnikn. Za vsadn pozici miliony dolar, klem byl syn prezidenta

0
102

Pln byl jednoduch. Tureck vlda schvl zkony, kter povzbud prodeje firmy Dignita Systems AB. Ta nabz napklad alkohol testery zabudovan v autech, kter automaticky zamknou zapalovn motoru v ppad, e je idi opil. Podle nov legislativy by bylo pouvn analyztor dechu v uritch typech voz a pro nkter kategorie idi povinn.

Vmnou za nslednou desetiletou smlouvu o exkluzivit na tureckm trhu mla firma zaplatit destky milion dolar na platcch. Penze by chodily v drobnch stkch na et elov zaloen schrnkov spolenosti. Za pl milionu prodanch aut s patinm vybavenm by na et tto skopkov firmy pilo 54 milion dolar. Za dva miliony aut by to pak bylo 384 milion. Odtamtud by penze odtekly do dvou instituc.

Tou prvn je soukrom univerzita Ibn Chaldna v Istanbulu, ji nechala postavit organizace zaloen Erdoganem v dob, kdy byl v nejvtm tureckm mst starostou. Druhou instituc, kam mly putovat platky, je nadace pro mlde Tgva. Ve sprvnch radch obou z nich sed syn tureckho prezidenta Bilal Erdogan a opozice tyto organizace povauje za soust mecenskho systmu, kterm si prezident hk sv volie.

Dvaatyicetilet podnikatel Bilal Erdogan je druh syn Recepa Tayyipa a Emine Erdoganovch. Stejn jako zbytek rodiny, i on podle Reuters vlastn meninov podl v tureck nmon pepravn spolenosti BMZ Group. Na veejnosti se jeho jmno objevilo napklad v souvislosti s korupn kauzou z roku 2016. Italt vyetovatel ho tehdy podezrali z pran pinavch penz pot, co do zem pivezl velk finann obnos, ani to oznmil adm.

Erdoganv potomek obvinn popel a policist nakonec vyetovn pro nedostatek dkaz zastavili. Bilal Erdogan rovn popral, e je zapojen do obchodu s ropou z zem pod kontrolou Islmskho sttu. Toto tvrzen do veejnho prostoru bez dkaz vypustilo Rusko v roce 2015. Vztahy Rus a Turk byly tehdy napjat kvli sestelen ruskho vojenskho letounu nad syrsko-tureckou hranic.

Pane prezidente…

vdov se o spojen s tureckou administrativou nepli spn snaili tyi roky. Pleitost pila a pot, co se zstupce Dignita Systems AB loni v noru seel s Erdoganem mladm v Istanbulu, pe agentura Reuters s odkazem na zskan dokumenty a svdectv zainteresovanho lovka. A po onu fiktivn firmu m Reuters psemn podklady k popsanm plnu. To, e pak platky zam k Bilalu Erdoganovi, se pr dohodlo jen stn.

Schzce dajn napomohl profesor teologie a politik Irfan Gunduz, kter m k Bilalovi blzko. On pr poprv piel s tm, e by vdsk firma za sv poadavky mla zaplatit. Podle zdroje Reuters se nejprve mluvilo a o 100 milion dolar. Proberme to, znla odpov vkonnho editele Anderse Erikssona, kter v nsledujcch zprvch se svmi spolupracovnky pro Gunduze a Bilala Erdogana pouval kryc jmno Lobby.

Pokud Lobby dostane sto milion, bude extrmn astn. Neumm si pedstavit, e by k takovm penzm mla blzko nebo e by mla pleitost vydlat si sto milion tak snadno, psal Eriksson. Chceme, aby ns Lobby podporovala a chrnila ped konkurenc, ujioval zase v jin zprv s tm, e v ppad pchodu konkurent by se poplatky snily na polovinu.

Po schzce s Bilalem Erdoganem se zstupci Dignita Systems AB dozvdli, e jet musej poslat formln dopis jeho otci a cel byznys patin pedstavit. Text dopisu Eriksson probral i s kolegy v USA. Na tech stranch Eriksson chvl, jak prezident zlepil situaci na tureckch silnicch, a nabz pomoc.

Pokud by se pr zmky pro opil idie osobnch aut i autobus MHD zavedly povinn a vdsk firma dostala smlouvu na jejich dodvn, byla by pipraven jednat o zkladnch zrukch a podmnkch, kter by byly nutn k umonn na investice. Dopis byl posln Gunduzovi a ten pak ml za kol ho doruit do prezidentsk kancele.

Nen jist, zda hlava Turecka dopis skuten etla, nicmn vci se prv tehdy daly do pohybu a zaaly se domlouvat dleit schzky. V Istanbulu vznikla ona fiktivn firma a vdov si bhem loskho lta pro prezidenta pipravili prezentaci o svch produktech.

Z plnu selo, zashl americk vlastnk

Nakonec ale na nic z korupnho plnu nedolo. Dignita Systems AB z obchodu koncem loskho roku vycouvala. Tou dobou u toti amerit vlastnci zaali bt nervzn z nedoucch aspekt tureckho projektu. Bli se, e pekro americk zkony o platkstv, a ponajc byznys zarazili.

Agentue Reuters pak ekli, e z dvodu potenciln znepokojivho chovn v Turecku dostalo nkolik lid vpov. Vyhazovem napklad skonila karira editele Erikssona. Ten jen ekl, e se podle dohody o mlenlivosti k tmatu nesm vyjadovat.

Politik Gunduz pak informace oznail za drby. Ani j, ani Bilal jsme o tto spolenosti nikdy neslyeli, nato abychom se s n seli, ekl. Tak Bilal Erdogan prostednictvm svho prvnka vzkzal, e vechna obvinn jsou kompletn nesprvn. Je to snka l, dodal prvnk. Kauzu nekomentuje ani tureck prezidentsk kancel.

Podle Reuters nelze potvrdit, zda a do jak mry prezident i jeho syn o plnu vdsk firmy vdli a byli do nj zapojen. Zskan dokumenty a svdectv vak ukazuj, jak klovou postavou Bilal Erdogan z pohledu investora v Turecku je.

Americk i vdsk ady po upozornn na vznikajc schma loni na jae zaaly celou vc proetovat. Pslib proviz je toti v obou zemch v jistch ppadech potenciln trestnm inem. A ve Spojench sttech i ve chvli, kdy se na vyplacen penz jet nedostalo. Ale museli byste prokzat, e dolo k dohod a njakmu zjevnmu jednn, jako je teba oteven tu v bance, kam by pak penze chodily, uvd Scott Greytak z Transparency International.

vdsk vyetovn nicmn pilo v citliv dob. Turecko je toti jednou ze dvou poslednch zem, kter jet neschvlily vdskou dost o vstup do NATO.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno