Uml inteligenci hroz soud. Lhala o Australanovi, e byl ve vzen

0
40

O starostovi Brianu Hoodovi ale chatbot tvrdil, e byl uvznn za platkstv, kdy pracoval pro dceinou spolenost australsk centrln banky. Hood byl naopak oznamovatelem a nikdy nebyl obvinn z trestnho inu. Hoodovi prvnci zaslali spolenosti OpenAI stnost, kter pedstavuje prvn oficiln krok ped podnm aloby za pomluvu.

OpenAI m nyn 28 dn na odpov. Nsledn by Hood podle australskch zkon mohl spolenost zaalovat. Pokud k tomu dojde, jednalo by se o prvn veejn znm ppad aloby za pomluvu kvli informacm vygenerovanm chatbotem ChatGPT. OpenAI na dost BBC o koment neodpovdla.

Pi pouvn ChatGPT se zobrazuje upozornn, e text, kter chatbot vygeneruje, me obsahovat nepesn informace o osobch, mstech nebo skutenostech. Spolenost OpenAI na svm blogu uvd, e omezen chatbotu spov v tom, e nkdy pe vrohodn znjc, ale nesprvn nebo nesmysln odpovdi.

Hood byl v roce 2005 zamstnancem Notes Printing Australia, dcein spolenosti australsk centrln banky. Novine a ednky informoval o platkstv v organizaci spojen s firmou Securency, kterou banka sten vlastnila. V roce 2010 provedla policie v Securency razii. Nkolik lid bylo zateno a odsouzeno k odnt svobody. Hood ale mezi tmito lidmi nebyl a uvd, e je tvrzenm ChatGPT zden.

Zpotku jsem byl okovn, e to je tak nepravdiv, ekl australsk stanici ABC News. Je jedna vc se trochu splst. Obvinit nkoho, e je zloinec a e si odpykal trest ve vzen, kdy pravda je zcela opan, je vak nco pln jinho, ekl. Myslm, e je to dost varovn budek. Ten systm je vykreslovn jako dvryhodn, informativn a autoritativn, a to zjevn nen, dodal.

BBC Hoodova tvrzen ovila prostednictvm veejn dostupn verze ChatGPT na webu OpenAI. Chatbot na dotaz odpovdl popisem kauzy a pot nepesn uvedl, e se Hood v roce 2012 “piznal k jednomu ppadu platkstv a byl odsouzen ke tyem letm vzen.Tato odpov se vak u nezobrazuje v novj verzi ChatGPT, kter je integrovna do vyhledvae Bing spolenosti Microsoft, kter Hooda identifikuje jako oznamovatele a vslovn uvd, e nebyl zapojen do placen platk… jak tvrd chatbot s umlou inteligenc nazvan ChatGPT.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno