Uprchlick centra i rodiny. Pibv tch, co potebuj pomoc potravinovch bank

V jarn sbrce potravin, kter probhla o uplynulm vkendu, darovali lid na 325 tun zbo, z toho 292 tun potravin a 33 tun drogerie. Proti losku to je zatm o sedm tun vce. Vsledn slo me bt vy, internetov sbrka toti jet neskonila. Souasn se ale do akce zapojilo o tetinu prodejen vce. A hlavn: od t doby vrazn stoupl zjem.

Jsme spokojeni. Nakonec se vybralo vce ne loni na jae, a to i pesto, e lid v poslednch tdnech hojn pomhali pi uprchlick krizi, okomentovala jarn termn potravinov sbrky editelka esk federace potravinovch bank Veronika Lchov.

Kvli zdraovn do azylku. Energetick chudoba hroz statiscm lid

Pro provoz samotnch bank jsou podle n sbrky potravin, kter se konaj dvakrt ron, velmi dleit.

Nejen z hlediska mnostv potravin, kter do sklad bank pinese, ale tak proto, e jde o obdob v roce, kdy lid mohou darovat a podpoit ty, kte jsou v nouzi velmi jednoduchm a transparentnm zpsobem. Dar potravy je tm nejelementrnj, co lze poskytnout u od potku lidsk civilizace, popsala.

Krom toho dv sbrka pleitost darovat i tm, kte sami nemaj pli prostedk navc – symbolickm zpsobem ukzat, e i mal pomoc mnoha lid uke hodn. Bhem roku toti obecn veejnost potraviny moc nedaruje, pokud nedojde na krizovou situaci, jako jsou teba povodn.

Lid v nouzi pibv, zsoby se ten

Vzhledem k tomu, e potraviny a dal zkladn poteby zdrauj, lid, kte si je nemohou dovolit, neustle pibv. Zjem o potravinov banky je tak vt. Zatmco dve ze sklad putovalo na pomoc lidem piblin 180 tun jdla a drogerie tdn, nyn se objem zvil a o polovinu. Krom bnch klient navc banky dodvaj jdlo i do uprchlickch center.

Obecn ze zptnch vazeb vme, e pibylo potebnch mezi rodinami s vtm potem dt a tak mezi seniory. Dvodem nen jen to, e se zdrauje, ale i to, e k nm spousta lid teprve nalo cestu a pro pomoc si pilo, popsala Lchov.

O tom dve mluvila i editelka prask potravinov banky Vra Douov. Ob npor zjemc piel se zatkem epidemie covidu-19. A u neustal. Pod to hodn roste, ekla bych, e te se to jet zhor v souvislosti s energiemi, ekla dve pro iDNES.cz. Zmnila se navc struktura zjemc. Zatmco dve to byli spe lid, kte dlouhodob nepracovali a byli zvykl t nezodpovdn, nyn jde o prez rznch skupin.

Dv hodiny cesty pro potravinovou pomoc. Pibv lid, kte nemaj na jdlo

Je to ir kla lid a nejsou to vtinou ti, kte jsou zvykl nepracovat a dostvat nco zadarmo. Jsou to lidi, kte pracovali, normln ve platili, jen je dostala tato doba. Zkrachovala firma nebo bylo zrueno jejich msto a zstali bez prce, vysvtluje Douov. Dopluje, e tito lid ale vtinou dochzej msc a dva. Pot se opt postav na vlastn nohy.

Dostat se k potravinov pomoci pitom nen tak jednoduch. V naprost vtin ppad pomoc perozdluj rzn odbratelsk organizace, kter maj s danou potravinovou bankou smlouvu, jako jsou teba rzn neziskovky. Vjimku pak tvo zmnn prask banka, kde vydvaj i samostatnm osobm. Ale jen tm, kte maj potvrzen, e pomoc potebuj. To me vydat bu pracovnk adu i sociln sluby.

Nkdy je nkter komodita ve velkm nadbytku, napklad den star peivo, a je mono ji poskytnout vem bez vjimky. Pak potravinov banky asto poskytuj tyto nadbyten potraviny i tam, kde nen nutn posuzovat potebu klienta. To se ale stv spe ve vjimench ppadech, zdvodnila Lchov.

Mlo penz na provoz

Potravinov banky ale nyn netrp jen nedostatek potravin a dalch nezbytnost ve skladech. Jak se zvyuj ceny energi i pohonnch hmot, stoupaj i jejich provozn nklady. V poslednch mscch se zvily asi o 30 a 40 procent, ekla Lchov.

Ministerstvo zemdlstv, kter provoz potravinovch bank financuje, proto do danho dotanho programu pidalo dvacet milion korun. Celkem tak organizacm pjde 103 milion. Ministerstvo zemdlstv v souasn dob pipravuje pravu Zsad pro poskytovn dotac kvli tomuto naven. Prostedky budou vyuity zejmna na podporu provozu potravinovch bank, u kterch dolo k velkmu naven objemu shromaovanch potravin a jejich distribuce potebnm zejmna v souvislosti s ukrajinskou kriz, uvedl mluv resortu Vojtch Bl.

Navc se podle Lchov sna federace bank jednat i s ministerstvem prce a socilnch vc, aby byly njakm zpsobem potravinov banky zalenny i do jeho agendy. Podle Jakuba Augusty z tiskovho odboru ministerstva prce resort spolupracuje s bankami dlouhodob. Jednotliv banky se ji nkolik let postupn zapojuj do jednoho z projekt ministerstva. Nyn by se mla zapojit i jejich federace.

Potravinov banky jsou v roli partner, zrove je na n napojena s dalch organizac, kter se na projektu podlej. Efektivn se tak distribuuje pomoc pmo mezi potebn, domcnosti a podobn. Potravinov banky tak shromauj poptvku po vybranch typech zbo, kter potom v rmci projektu zskvaj na zklad pravidelnch objednvek, uvedl.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts