V Mlad Boleslavi ho haly, haen komplikuje nedostatek vody a siln vtr

Hasii vyjdli po 20:30 k hlenmu poru odpadu, ale na mst zjistili, e ho palety vyskldan do vky nkolika metr.

Z palet se por penesl na haly v blzkosti. Ho zhruba 100 metr od vlakovho ndra.

Byly vyskldan do vky deseti a patncti metr vedle haly. Od palet nsledn chytla tak hala. Velitel zsahu okamit zvedl stupe poplachu na druh. Nicmn se nepodailo por zastavit, take jsme zmnili stupe na tet, a nyn u na zvltn. Zasaen je i hala, stle se sname por lokalizovat, potrv to del dobu, uvedl k udlosti nkolik minut po vzniku poru mluv stedoeskch hasi Jan Skora.

Je tam vc hal, zatm nevme, co v nich pesn je, zejm nhradn dly pro automobily, ekl primtor msta Raduan Nwelati.

Podle informace Luke Kubta z eskch drah por nezpsobil dn omezen vlakovho provozu na blzk trati.

Nemm informaci, e by byl na mst nkdo zrann, doal Skora. Hasii zjiuj, kdo je majitelem hocch hal. Zdili tak nkolik erpacch stanic. Policist a strnci v okol poru usmruj provoz.

Na webu msta Mlad Boleslav se objevilo varovn rovn pro obyvatele: Veden msta i hasii doporuuj lidem v pilehl oblasti pedevm nevtrat.

Kolem 22:30 u u poru bylo pes 100 profesionlnch i dobrovolnch hasi s 38 hasiskmi auty.

Msto zsahu je rozdleno na ti seky. Krom nedostatku vody komplikuje hasim zsah tak siln vtr, pokraovali hasii na Twitteru ped 23. hodinou. Proto v lokalit zdili nkolik erpacch stanovi na dodvku vody.

Nejvy, zvltn stupe poplachu se vyhlauje vjimen, u velkch por i ivelnch pohromch.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts