V n fr oblkn v kdr stylu. Karira ve stran je po covidu sexy

Na nsk obdob Instagramu Siao-chung-u (Rud knka) uivatel sdlej sv tipy v oblasti mdy, kosmetiky a zdrav, kter se obvykle neli od tch, jak jsou doporuovny na Zpad. Souasn trend ale ukazuje, e nzev aplikace odkazujc na proslul spisek citt bvalho pedsedy komunistick strany ny Mao Ce-tunga reflektuje vliv komunistick strany uvnit nsk spolenosti.

Na platform jsou toti nyn v oblib videa ukazujc odv vldnch initel i kdr komunistick strany jako mdn inspiraci. Na jin sociln platform Ȓ-chu zamen na otzky a odpovdi ml dotaz co je kdr styl skoro sedm milion zhldnut a pes 700 odpovd.

Kdr-styl je v md. Moji spoluci a j jsme se letos na jae stali jeho fanouky, kdy jsme se v karantn nudili k smrti, k jednadvacetilet pekingsk studentka Kathy Jao.

Ona sama dve rda nosila nadmrn hiphopov obleen. Ale kdy vidm obrzky mladch mu v obyejnch blch koilch, modrch vtrovkch nebo ernch kabtech, vypadaj elegantn a spolehliv. Pouh prohlen obrzk nabz pocit bezpe v dob turbulenc, vysvtlila serveru The South China Morning Post, pro m o styl oblkn komunistickch pedstavitel zjem.

nsk prezident Si in-pching nos ern nebo tmav modr vtrovky bhem svch inspekc na farmch i setknch s leny strany, aby ukzal, e je mu z lidu. Jeho podzen od nj styl pejmaj. Generln tajemnk, znm svm silm pestavt nskou spolenost ke svmu obrazu, nechal odv dle zpopularizovat v televizi, kinech a hudebnch klipech, kter ve stle vt me mus odret ideje strany.

Komunismus se pleitostn stv v n mdn inspirac. V roce 2007 se napklad objevilo nkolik prodejc obleen v Hongkongu i anghaji, kte prodvali trendy trika s odkazy na pekingsk retro, motivy kulturn revoluce a stylizovan tak, aby pipomnala komunistick propagandistick umn. Agentura Reuters poznamenala, e toto obleen asto mlo cenovky ve vi, kter si stranou vyzdvihovan dlnk z lidu nemohl dovolit.

Pitalivost sttnho sektoru

Nynj obliba odv noench stranickmi kdry souvis spe ne s pokusem uinit komunismus hustm s promnami, kter zaila nsk spolenost v e covidu. Platy se sniovaly a ada soukromch spolenost propoutla. Stabilita rozshlho sttnho sektoru, v nm stranick pslunost hraje podstatnou roli, zaala bt nhle pro mlad any s nejistou budoucnost pitaliv.

Moji rodie a prarodie vdy kali, e bt sttnm ednkem je nejlep karira v n, ale j jsem tomu nevila, k Jao. Pandemie covidu-19 m pesvdila o vhodch zaruenho ivotnho stylu, stabilnho pjmu, dobrch benefit a mal ance na ztrtu zamstnn.

Sociologov z Kanady a USA v lnku zveejnnm v odbornm urnlu Research in Social Stratification and Mobility zjistili, e pravdpodobnost snenho pjmu v dsledku pandemie byla pro neleny strany 0,53, zatmco pro leny strany 0,46. Tento rozdl je zejm jednm z dvod, pro do strany vstoupilo v letech trvn pandemie 4,8 milionu lid a poet len se tak zvedl na rekordnch 96,7 milionu.

Luna Wu, kter se hls na studium mezinrodnch vztah, zmiuje jako dvod, pro se chce pidat ke stran, jednn kdr bhem lockdownu. Chci bt lenkou strany, protoe tak mu slouit lidem, speciln v dob krize, uvd. Mm snem je stt se mluv ministerstva zahrani, kter me sebevdom pokrat Zpad za jeho neopodstatnn obvinn. Bt lenkou strany je podmnkou, dodv. Mluv nskho ministerstva zahrani prosluli tvrdmi vpady vi Zpadu.

Jednadvacetilet student informatiky na anghajsk univerzit Howard Wang zaal kvli karirnm vyhldkm studovat i filosofii. Douf, e tm, e si osvoj znalosti marxismu a socialismu s nskmi charakteristikami, si vylep ance pro zskn msta ve sttnm sektoru.

Bt lenem strany a astnit se njakho nrodnho vdeckotechnickho programu je pro m ta nejlep karirn cesta, uvd Wang, kter dve preferoval velk technologick firmy. Pandemie, bhem n jeho rodie dky prci pro sttn podnik mli zajitn pjem, zatmco ptel a soused se vlivem krt u soukromch spolenost obvali budoucnosti, jeho perspektivu zmnila.

Tlak na soukrom spolenosti

Slc nedvra k privtnmu kapitlu vychz i z srie tvrdch regulac soukromch spolenost v uplynulch letech. Si od nich vyadoval, aby se vce podlely na plnn vize spolen prosperity.

Podle analytik se prezident pedevm sna o zskn kontroly nad elitami technologickho a zbavnho prmyslu, kter se i dky svmu mezinrodnmu psoben stvaly nezvislejmi na nskm sttu. Odbornci t upozoruj, e szen na posttnnou ekonomiku me ohrozit perspektivu dalho hospodskho rozvoje, u tak omezenho covidovou kriz.

Politick analytik a bval profesor politickch vd na anghajsk univerzit chen Tao-jin se domnv, e pitalivost sttu a sttnho sektoru u mladch lid v dohledn dob neklesne. Po lockdownech jsou si lid vce vdomi sly, kter me nsk vlda doshnout. Bude zde vce mladch lid, kte budu chtt bt st systmu, uvd. Lockdown je ve sv pirozenosti proces ochoovn lid.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts