Vietnam, Mexiko i Austrlie. Z poslanc cestoval nejvc pedseda Vondrek

0
43

Zahranin cesty poslanc se v uplynulm volebnm obdob eily pomrn asto. V kvtnu 2019 vycestovala napklad delegace pti poslanc z kontrolnho vboru do Peru. V rmci sv zahranin cesty se podvali i na Machu Picchu. A pipojil se k nim i prezident Nejvyho kontrolnho adu. Do Peru si podle serveru Kverulant.org v roce 2018 zaletl i Vt Rakuan, souasn ministr vnitra.

Parlamentn diplomacie je sice pnosn, ale mezi pnosy urit nepat vlety na Machu Picchu. Take j k cestm urit pistoupm tak, e budu hodn zkoumat smysluplnost, elnost, a rozhodn nejsem pro njak vlety poslanc, vyjdila se na konci loskho roku v cestm poslancm souasn pedsedkyn Snmovny Markta Pekarov Adamov.

Jak moc bude cestovat nov Snmovna se teprve uke, nyn vak ji vme, jak moc cestovali poslanci z pedchzejcho volebnho obdob. Od roku 2017 vykzala star Snmovna celkem 314 zahraninch cest.O pehled zahraninch cest zadal loni na podzim spolek Kverulant.

V roce 2018 stly cesty poslanc 18,8 milionu korun a v roce 2019 celkem 22,1 milionu. V roce 2020 cestovn zastavila koronavirov krize, a tak v tomto roce za cesty u utratili pouhch 2,8 milionu korun. O rok pozdjito bylo jet mn, piblin 1,5 milionu korun. Podle zskanho pehledu loni poslanci uskutenili pouze 14 zahraninch cest.

Napklad zmnn cesta do Kolumbie a Peru stla 646 tisc korun. Spolen s Rakuanem se do Jin Ameriky podval tak Jaroslav Boch z ANO, len pedsednictva SPD Jaroslav Holk a Lubomr Zaorlek z SSD.

Nejdra cesty

Ji zmnn cesta poslanc do Kolumbie patila k tm dram. Pes 977 tisc stla cesta poslanc do Japonska v roce 2018, kter se astnil Radek Vondrek, Jana ernochov, Josef Hjek, Tom Hanzel a Pavel Rika. Na 783 025 korun vyla nvtva Vietnamu, kam se podval Vojtch Filip, Luk Barto, Vclav Klaus, Zuzana Majerov Zahradnkov a Lubomr Voln. Deklarovanm clem bylo jednn s partnerskm vborem.

Od 5. z do 12. z 2018 se podvali poslanci tak do ny, kde mli jednat s partnerskm vborem. Celkov nklady inily 774 917 korun. Ve stejnm roce v listopadu pak politici zamili tak do Spojench stt na oslavu 100. vron zaloen SR za 785 tisc. V dubnu 2019 podle pehledu zahraninchcest tyi poslanci – Ondej Benek, Jaroslav Boch, Jan Skopeek a Ondej Vesel – navtvili Mexiko 792 045 korun.

Na podzim 2019 se z eska vypravila delegace zahraninho vboru. Mila na Nov Zland a do Austrlie. V ele delegace byl Vojtch Pikal, doprovod mu dlali Marek Benda, Jaroslav Boch, Vt Rakuan a Ondej Vesel. Celkov nklady byly vysleny na 1 235 507 korun.

Ve stejn dob vyrazili do Spojench stt Jan Bartoek, Jana ernochov, Tom Hanzel, Michal Ratiborsk a Pavel Rika. Co ve poslanci podnikli v USA, si lze podrobn pest na strnkch Snmovny. Cesta vyla na tm 963 tisc.

V roce 2020 a 2021 pak ji tak velk zahranin cesty poslanci nemli. Dvodem je i to, e svt zashla pandemie koronaviru, kter cestovn znan omezila a ztila. Nejvc cest podnikl za uplynul tyi roky pedseda Snmovny Radek Vondrek (ANO) – 56, nsledovn Josefem Hjkem (ANO) – 38, Pavlem kem (ODS) – 32 a Janem Lipavskm (Pirti) – 27.

Kdo nejdr reprezentoval

Krom platu maj poslanci nrok na rzn pauln nhrady, mezi n pat nhrady na reprezentaci a stravn. Za bvalou Snmovnu zskal nejvce na nhradch za stravn Josef Hjek z ANO, konkrtn 359 tisc. Ten byl lenem hned tyi vbor, t stlch delegac a pti meziparlamentnch skupin.

Hjek paradoxn dostal na vyplacenm stravnm vce, ne f Snmovny Radek Vondrek, kter bhem svho psoben v ele doln komory uskutenil 56 zahraninch cest. Hjekpouze 38.Navtvil napklad Francii, Rakousko, Katar, Rusko, zerbjdn, Makedonii, Kyrgyzstn, Maroko nebo USA.

Kdo na nhradch za stravn dostal nejvc:

  • Josef Hjek ANO – 359 tisc
  • Radek Vondrek ANO – 338 tisc
  • Karla Makov SPD – 297 tisc
  • Pavel Plzk ANO – 236 tisc
  • Pavel ek ODS – 232 tisc
  • Miroslava Nmcov ODS – 222 tisc
  • Jan Lipavsk Pirti – 222 tisc
  • Frantiek Kopiva Pirti – 221 tisc
  • Ji Kobza SPD – 196 tisc

Co plnuj nov poslanci

Zahranin cesty poslanc mus bt vdy schvleny Organizanm vborem Snmovny. Ten se naposledy seel 12. ledna ji schvlil nkolik zahraninch cest.

Naposledy se napklad nov pedsedkyn Snmovny Markta Pekarov Adamova vypravila na Slovensko na svou oficiln nvtvu jako pedsedkyn. Na pelomu ledna a nora by se mla podvat tak do Belgie spolen se fem Sentu Miloem Vystrilem.

Viktor Vojtko a Monika Oborn se v rmci Stl delegace Parlamentu do Meziparlamentn unie vydaj v noru do New Yorku, na pravideln slyen pi OSN.

Zahranin politika eska

Zahranin politiku esk republiky vytvej ti stavn instituce vlda, prezident a Parlament. Poslaneck snmovna uskuteuje mezinrodn aktivity zejmna prostednictvm pedsedy a mstopedsed Poslaneck snmovny a dalch jejch orgn. Snmovna vysl sv zstupce do ady mezinrodnchparlamentnch organizac.

V rmci zahranin politiky pak funguj tak stl parlamentn delegace, kter zastupuj Snmovnu a Sent v mezinrodnch organizacch. Jde napklad o stl delegace Parlamentu do Meziparlamentn unie, nebo do Parlamentnho shromdn Organizace pro bezpenost a spoluprci v Evrop.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno