Viktor Orbn ped volbami chlchol Maary: Toto nen nae vlka

0
233

Jet ped mscem to vypadalo, e Orbn se v pedvolebn kampani spolehne na osvden kulturn vlky a vsad na ochranu kesanskch hodnot spolu se straenm migranty a Georgem Sorosem. S parlamentnmi volbami konanmi 3. dubna bylo proto spojeno i referendum, v nm budou volii hlasovat o zkazu propagace homosexuality a zmn pohlav mezi mlde.

Sjednocen opozice zase do kampan vyrazila pod hesly upozorujcmi na korupn st vytvoen bhem dvanctilet vldy Orbnovy strany Fidesz. Jene pak piel 24. nor a cel pedvolebn kampa vyletla do vzduchu: rusk invaze na Ukrajinu politickou realitu v Maarsku zsadn zmnila.

ctyhodn politick mainerie Fideszu tc z totln mediln pevahy se v zplav vlenho zpravodajstv ocitla v chaosu a opozice okamit zaala hlasit poukazovat na Orbnovo letit spojenectv s Vladimirem Putinem. Orbn a Putin, nebo Zpad a Evropa to je dneska v szce. Je to volba mezi temnou a svtlou stranou historie, vytyil nov tma voleb opozin kandidt na premira Pter Mrki-Zay.

Poukazoval tak na fakt, e Orbn si vyslouil povst nejvtho Putinova spojence v Evropsk unii a jeho vize neliberln demokracie se podle kritik v nkterch aspektech blila ruskmu politickmu modelu. Orbn se tak v prvnch dnech po invazi snail vyhnout tomu, e by si Rusko pli pohnval.

Maarsk vlda sice nevetovala unijn protirusk sankce, zakzala vak transport zbran urench pro ukrajinskou armdu pes sv zem a odmtla sniovat energetickou zvislost na Rusku. Tento zdrenliv postoj neunikl pozornosti ukrajinskch politik a diplomat.

Copak vm nen hanba? vzlykala nedvno ukrajinsk velvyslankyn v Budapeti a pranovala maarskou vldu, e cena plynu je pro ni dleitj ne ivoty civilist v sousedn zemi. Ministr obrany Oleksij Reznikov zase Maarm pipomnl rok 1956, kdy jejich revoluci zadusily sovtsk tanky.

Jet trochu a rtorika oficiln Budapeti bude oteven prorusk. Co to je? Chcete levn rusk plyn? Anebo mon nae Zakarpat? Opravdu tou obyvatel Maarska po roli tch, kte se nm sna vrazit n do zad v tk chvli? Pro? napsala dokonce na facebook mstopedsedkyn ukrajinsk vldy Iryna Vereukov.

Nkolik dn trvalo, ne se Fidesz v nov situaci zorientoval, pak ovem jeho prist rychle nali novou pozici: osmapadestilet premir je v dob vlky pedstavitelem mru a stability. Maarsko mus zstat mimo vlku. Ani jeden Maar se nesm dostat mezi rusk kladivo a ukrajinskou kovadlinu, enil v polovin bezna na mohutnm prvodu v centru hlavnho msta.

Pipomnka protihabsburskho povstn v roce 1848 (je bylo ostatn potlaeno s pomoc ruskch vojk) se bhem Orbnovy vldy zmnila v akci pznivc strany Fidesz. Leton vro ovem bylo koncipovno jako mrov pochod a Orbn na nm hlsil, e v letonch volbch se bude rozhodovat mezi mrovou pravic a vlkychtivou levic.

Prunou zmnou kampan se mu podle analytik podaily dv vci najednou. Distancovnm se od vlky se vyhnul piznn, e spoluprce s Putinem byla chyba a navc se situoval do role zkuenho a osvdenho politika, kter na rozdl od opozice doke Maary provst neklidnmi asy. Przkumy naznauj, e tato taktika zatm vychz.

Mnoha Maarm se sice smovn zem nelb, ale strach ze zavleen do konfliktu se zd mnohem silnj ne hnv nad Putinovou agres, ekl portlu al-Dazra politolog Daniel Hegedus. Przkumy proveden od zatku invaze naznauj, e lid nejsou pipraveni dt svj hlas nezkuen politick sle.

Takov nlady podle nkterch politolog vyplvaj i z historick zkuenosti. Rusov pro ns nepedstavuj existenn hrozbu jako napklad pro Polky. Maarsk spolenost po roce roce 1956 pod obrovskm tlakem doshla s komunistickm reimem a Rusy kompromisu. Nebylo to svobodn rozhodnut, ale pragmatismus spolenosti touc po relativnm blahobytu a bezpenosti, pipomn sociolog Samuel Mraz obdob takzvanho gulovho socialismu.

Hlavn vzvou pro Orbna tak pedstavuj hospodsk nsledky konfliktu. Forint se bhem msce vlky propadl pod psychologickou hranici 400 forint za euro a vechny mohutn medializovan ekonomick spchy Orbnovy dvanctilet vldy zanaj mizet ve stnu rostouc inflace.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno