Vlda proti zdraovn nedl dost, tvrd ei v przkumu. Boj se chudoby

Strm rostouc inflace tvrd dopad na echy, kte kvli n mn sv nkupn a spotebn vzorce chovn. Pesto, mnohdy i pes naven plat, chudnou a reln hodnota jejich mezd je ni, ne tomu bylo napklad ped temi msci.

Agentura STEM se od 10. do 20. ervna dotazovala celkem 1018 lid.

Absolutn vtina respondent (84 procent) si navc mysl, e se vlda nesna dostaten, aby zabrnila nrstu chudoby v zemi a udrela ivotn rove obyvatel.

Chudoby i nenosnho snen ivotn rovn se pak podle przkumu obv 65 procent lid. Horho vvoje se boj vce en (36 procent) ne mu.

Navc hned 82 procent dotzanch m strach, e se situace nezlep ani za rok. Tento nzor vtinov pevld nejenom mezi prmrn zajitnmi a patn zajitnmi i chudmi, obavy sdl i velmi a solidn zajitn.

Vce optimist je naopak mezi vysokokolky a rovn mezi lidmi ve vku 18 a 29 let. V obou ppadech shodn velk skupiny (25 %) do budoucna oekvaj zlepen situace.

Agentura STEM nedvno provedla eten finann situace pro spolenost KPMG, z nho vyplv, e 43 procent dotzanch si mysl, e inflace jet zrychl. Tetina pak pedpokld, e rst cen bude i nadle stejn rychl.

Nejmn se eten dotklo mladch do 29 let

Vtina lid u pociuje dopady vlky a ruskho vydrn s nerostnmi surovinami. Zven cen energi a pohonnch hmot se nepropisuje jen pi vlastn spoteb oban, promt se i do cen potravin i slueb.

Osmdest procent oslovench podle svho tvrzen ji et ve vt me i omezuje svoji spotebu. Nejcitelnji situace dopad na lidi star edesti let (89 procent).

Naopak jedinou skupinou, kter k spornm opatenm nemusela shnout tak razantn, jsou mlad do 29 let – 31 procent respondent uvedlo, e se jejich nkupn a spotebn chovn nezmnilo.

Aktuln vvoj spojen s nrstem cen a trvajcm vlenm konfliktem vznamnm zpsobem ovlivnil i priority obyvatel v dalch oblastech. Preference lid tkajc se toho, zda by radji investovali vce do ivotnho prosted, nebo zvili sociln dvky, se od roku 1998 rzn stdaj.

Zatmco zatkem roku 2020, v dob pozitivnho hodnocen souasn situace pedevm v ekonomick oblasti, lid dvali astji (67 %) pednost investicm do ochrany ivotnho prosted, v souasnosti se oba postoje vyrovnvaj, piem mrnou vtinou pevauje nzor, e by radji mlo dojt k naven socilnch dvek, pe agentura ve zprv.

Zato v otzce, kterou skupinu by lid podpoili, kdyby o tom rozhodovali oni, dominovala ve tech vkovch kategorich (18-29 let 74 procent, 30-44 let 74 procent, 45-59 let 64 procent) odpov rodinm s dtmi, v kategorii 60 a vce let pak pevldala odpov, e by lid zvili dchody seniorm.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts