Vstupn do sttnch pamtek: jakch m v leton sezon doznat zmn

0
42

NP, kter spravuje stovku sttnch hrad, zmk a dalch objekt, losk zdraen zdvodnil nimi vnosy z nvtvnosti bhem dvou pandemickch let i rstem cen za energie.

editelka v pondl uvedla, e rok 2022 povauje za relativn spn, na pamtky pilo o pl milionu nvtvnk vce ne v roce 2021, zvedly se i vnosy. Stle ale zaostvme za rokem 2019, kter je pro ns metou, ve srovnn s nm budeme vdt, e jsme v normlu, uvedla. Propad loska ve vnosech proti roku 2019 je podle n 40 milion korun, v nvtvnosti lo o rozdl 1,5 milionu loskch nvtvnk proti roku 2019.

V losk hlavn sezon zavtalo na sttn pamtky 3,4 milionu nvtvnk. Byl to nrst o 13 procent oproti pedchozmu roku a pokles o 26 procent oproti roku 2019, tedy obdob ped koronavirovou pandemi. Nkter pamtky ale byly loni oteven a do konce roku.

Stejn tak je letos piblin ptina sttnch pamtek otevena u ped hlavn sezonou, tedy od 1. ledna. Sledovn toho, kolik nvtvnk se na hrady, zmky a dal objekty pijde v zimnm obdob podvat, je podle editelky ukazatelem toho, jak by mohla sezona vypadat. Od zatku roku pilo asi 42 000 lid, co na vstupnm in asi 6,5 milionu korun, uvedla Goryczkov.

NP si letos pipomene 20 let od svho vzniku, pipravil nov prohldkov okruhy na nkolika pamtkch a tradin projekt Po stopch lechtickch rod bude letos vnovn rodu Harrach. Patili mezi nejvznamnj lechtick rody, hrli zsadn roli v eskch djinch jako vysoc pedstavitel sttu a crkve, ale tak jako pokrokov sprvci panstv.

Clem projektu je pedstavit tento rod a probudit zjem veejnosti o nj. NP letos pipomene tak 300 let od mrt baroknho architekta Jana Blaeje Santiniho, slavnho pedstavitele stylu zvanho barokn gotika. K jeho nejznmjm stavbm pat kostel svatho Jana Nepomuckho na Zelen hoe u ru nad Szavou.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno