Za pt minut dvanct nen astn symbolika. Vlda mluvila dlouho, mn experti

0
60

Kdy dopedu vte, e vs ek thodinov konference, nen to pln pklad rychl, strun, kvalitn komunikace, komentuje Petr Lesensk, mstopedseda Asociace PR agentur APRA. S tm jakm zpsobem vlda pedstavila sporn opaten spokojen nen.

V moment, kdy unavte i novine, nemete potat s tm, e by se informace k pjemci dostaly ve form, kterou si pedstavujete, ekl pro iDNES.cz.

Tiskov konference trvala pli dlouho a smovala pli mnoho tmat tak podle expertky na PR a strategickou komunikaci Denisy Hejlov. Jak dodala, ve tvrtek v poledne navc tm nikdo nem as na to, aby takto dlouh penos sledoval. Podek a jasno v tom udlali a novini, kte tma zpracovvali a vythli to podstatn, doplnila.

Neastn byla tak symbolika zatku tiskov konference v 11:55. Rozumm t symbolice, e vlda chtla vyjdit, e opaten pichzej za pt minut dvanct. Nicmn to nen poteba a tak doslovn ukazovat. Navc to, e opaten pichzej takhle pozd, nen chyba oban, ale vldy, mn Hejlov.

Symbolika tiskov konference nebyla astn ani podle Nikolety Nemekayov z Asociace pro mezinrodn otzky (AMO). Nazvat ji za pt minut dvanct a vzt se na tomto motivu, ale zrove zdrazovat, e tato pedstavovan opaten se projednvala cel msce, je ponkud protichdn, hodnot s tm, e slovn obrat za pt minut dvanct evokuje nco dlouhodob podceovanho a dotaenho a na posledn chvli. Co nen pln zprva, kterou chcete pi takto irokch reformch vyslat.

vod pln przdnch frz

Vysvtlovn krok jako takovch, ke ktermu vlda pela a zhruba po 45 minutch od zatku tiskov konference, kritizovala Nemekayov. Podle n bylo velmi obecn a mnoho pedstavitel vldy vyplovalo prostor nadnesenmi ideovmi vsuvkami, kter nekaly nic k plnovanm reformm. Za zhruba 45 minut se s projevem vystdal premir Petr Fiala, pedsedkyn Snmovny Markta Pekarov Adamov, ministr vnitra Vt Rakuan, ministr financ Zbynk Stanjura a dal.

Tak Hejlov kritizovala zhruba hodinov vod. Vlda chtla opaten zaobalit tak, aby si je lid vyloili podle toho, jak chtj. Myslm ale, e se jim to pli nepovedlo. Kdy chcete oznamovat njak opaten, oznamujete opaten, ale nekte tolik kontextu okolo, kritizuje.

Nesrozumiteln byl podle Nemekayov asto tak jazyk, ve kterm vlda pouvala pli odborn pojmy bez vysvtlen. Vjimku tvoilo pedstaven krok a dopad dchodov reformy od ministra prce a socilnch vc Mariana Jureky, kter podle n sprvn vyuil co nejsrozumitelnjho jazyka a vysvtloval na zklad dat.

Na vldn komunikaci Lesenskmu nejvce schz strategie, akoliv si uvdomuje, e nachzet nedostatky nen sloit. Ve stedu nevte, jak opaten se schvl, ve tvrtek si to s kolegy schvlte a v ptek je tiskov konference. Mezi tm poprte, co se eklo pr dn zpt, je to hrozn pel mel informac, ve kterm se nikdo nevyzn, mn.

Chyb pozitivn obraz o esk republice

Nemekayov zhodnotila pozitivn tak zatek vstupu ministra Rakuana. Ten na vod zmnil napklad to, e esk republika pat mezi nejspnj zem Evropy a m jednu z nejnich nezamstnanost. Tm vdechl do pedstavovn reforem nco pozitivnho a petku nadje. Prv pozitivn pbhy o esk republice toti dlouhodob v informanm prostoru chyb a pozitivn emoce jsou tak pehlueny nenvist dezinformanch kampan, vysvtluje expertka.

Kladn hodnot tak pirovnn reformy sttnch financ k pacientovi a lb, kdy Rakuan zdraznil, e prevence je vdy lep. Konkrtn vysvtlil, e pokud by nyn stt nezakroil proti padku sttnch financ, oban by pili o mnoh vhody jako bezplatn zdravotnictv a kolstv. Tm, e dal konkrtn pklady, si lid budou umt lpe pedstavit, co by se stalo, kdyby reformy neprobhly a jak neblah dopad by to na n mlo, dopluje.

dn podkovn obanm

Jako nedostatek vid Nemekayov tak vynechn rozmru Evropsk unie, ke kter v esku panuje dlouhodob skeptick nlada. Pi pedstavovn finannch krt by se hodilo zmnit i to jakmi, zpsoby EU esku pomh, uvd.

Velmi negativn Lesensk hodnot niky nvrh spornch opaten, ke kterm v minulch tdnech dochzelo. Veejnost pobouilo napklad zaveden spotebn dan na tich vna nebo nvrh na zven DPH na vodn a ston.

Vyplv mi z toho, e strategick komunikace nen dobe naplnovan, nejsou dobe promylen procesy, nen tam jasn a pehledn, kdo by o em ml hovoit, komentuje. Ke srozumitelnmu vysvtlen opaten by se podle nj daly pout i lidsk pbhy, konkrtn osoby. Maminka s dtmi na matesk by se mla najt v njakm konkrtnm pbhu, aby chpala, co pro n nov opaten budou znamenat, rad.

Navc tak nepadlo podkovn ani obyvatelm esk republiky. Mnoz si poctiv utahovali opasky, podporovali sankce a byli solidrn s Ukrajinou. Pedstavitel vldy sice dkovali kolegm za msce tvrd diny na pedstavovanch balcch, podkovn obanm za trplivost, sebezapen a podporu ale chyblo.

sporn opaten maj pispt ke snen zadluovn eska. Konsolidan balek pot napklad se zvenm dan z tabku, alkoholu a hazardu nebo dan z nemovitosti. Zv se tak odvody ivnostnk a stt optovn zavede nemocensk pojitn pro zamstnance.

Snen sazby dan z pidan hodnoty (DPH) se slou na 12 procentech, dosud byly deset a 15 procent. Ministr prce a socilnch vc Marian Jureka informoval o tom, e nov dchody budou o nco ni ne dnes. Penze by mla trvat v prmru 21,5 roku, zaruen dchod by ml odpovdat 20 procentm prmrn mzdy. st pjmu ve st by mlo zajistit spoen se sttnm pspvkem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno