Za vt vedra me oteplovn planety, k meteorolog. esk rekord je 40,4

Budou souasn vedra u kad rok?
To, co v souasnosti provme, je normln charakter eskho lta. Tedy to kolsn teplot v letnm obdob, to znme. esk republika se prost nachz na stetu ocenskho a kontinentlnho klimatu v mrnm psu a pro ten je charakteristick neustl stdn tropickch a polrnch vzduchovch hmot.

Akort ty teploty jsou o nco vy, ne na co jsme byli zvykl. Ped deseti patncti lety jsme se pohybovali v prmru kolem 28 a 29 stup a maxima tehdy dosahovala hodnot kolem 34 stup.

Nyn jsme posunut piblin o 3 a 4 stupn ve. To znamen, e kdy dve bylo v lt 30 stup, tak to bylo magick, dneska u ty tictky mme v podstat bn. A tak, jak dve bylo ojedinle 34 stup, te je ojedinle tch 38 stup.

m je to dan?
Je to dno tm, e podle dat z posledn doby se veobecn nae planeta prohv, msce jsou teplej, a pak i ty vlny veder v letnm obdob jsou stle intenzivnj. Kad rok je trochu jin, ale pokud si to vezmete na desetilet nebo dvacetilet, je tam posun jasn vidt.

Vedra vak zav cel Evropa i stty na severu, v Anglii padl teplotn rekord, nikdy dve nenamili vce ne 40 stup. To ale nen jin stt…
Tropick vzduch pvodn z Afriky se dostane nad jihozpadn Evropu, bn panlsko, kde se dl prohv. Funguje to jako tlakov hrnec, tden je tam kad den pes tyicet stup, tm jak se ten vzduch dl vysuuje, teploty vystupuj ve a ve. Taky vzduch pichzejc z Afriky je teplej ne dve.

No a pak tu pehtou vzduchovou hmotu vytla tlakov ne k severu nebo na vchod do Francie, Nmecka i na nae zem. Tentokrt to bylo pmo k britskm ostrovm a ten vzduch neml po cest kde vychladnout, ne dorazil do Londna.

Jak je historick maximum pro esko?
Je to vlastn paradox, nejvy namen teplota v Anglii je 40,3 stupn Celsia, v Beneluxu (voln spoleenstv Belgie, Nizozemska a Lucemburska, pozn. red.) 40,2 a 40,4 stupn a v esku je historick maximum 40,4 stupn z roku 2012 z Dobichovic ve Stedoeskm kraji.

Pokoen tohoto teplotnho rekordu jsme byli v poslednch letech nkolikrt blzko, kdy byla nkolikrt pesaena nejvy namen teplota pes 39 stup. Zatm je ale tyicet stup u ns stle mimodnch.

Jak jsou vyhldky na dal dny?
Bouky, ped ktermi varujeme ze tvrtku na ptek, mohou bt vjimen i velmi siln, ale nebudou tak plon rozen ani tak intenzivn jako ped nkolika tdny na pelomu ervna a ervence, jeliko vzduch je such. Tropick teploty budou pokraovat. V prvn polovin ptho tdne oekvme dal vlnu veder, kdy se budou teploty opt plhat k 38, vjimen a k 39 stupm Celsia.

Vlny veder jsou jednm z nejlpe pedpovdatelnch meteorologickch jev, vme o nich i tden dopedu, protoe k nm odnkud postupuj, zatmco bouky vznikaj z hodiny na hodinu a ped jejich intenzitou dokeme varovat dva ti dny dopedu.

Kde byla v esku situace nejhor a pro?
Nejteplejmi oblastmi v esku jsou jin Morava a takov trojhelnk mezi jihem Stedoeskho kraje, severnm Plzeskem a Podkrunohom. Jsou to niny, nejteplej such oblasti, vtinou bez porostu, bez les. Kdy k nm pijdou vlny veder, tak nejastji padaj teplotn rekordy prv na meteorologickch stanicch v tchto oblastech. Z pohledu lidskho organismu je vak daleko vt zt ve mstech.

Nejvce jsou tedy ohroeni lid ve velkch mstech, Praze?
Ano. Pi vlnch veder zeme mnohem vce lid ne pi boukch a povodnch, kadoron destky a stovky lid. Kdy bylo tehdy v Dobichovicch 40,4 stup, tak v Praze bylo 39,5 stupn. Zatmco v Dobichovicch ije nkolik tisc obyvatel, tak v hlavnm mst je to vce ne milion. Pocitov teplota je ve vybetonovan Praze i o deset stup vce, ne nam teplomr.

Jak se maj lid chrnit?
Pt dostatek nealkoholickch tekutin, vodu i minerlky, nosit pokrvku hlavy a namazat se krmem s vysokm SPF faktorem. Senioi a nemocn lid, hlavn kardiaci, by od jedencti do t hodin odpoledne vbec nemli vychzet ven.

Mal dti do t let by taky nemly chodit pli ven. Zt pro organismus navc nejsou jen denn maxima pes 30 stup, ale i non minima, kdy teplota neklesne pod 20 stup. V prod je nyn obzvl᚝ dleit bt ostrait s otevenm ohnm, tborkem i s nedopalky z cigaret, vegetace je hodn such a por se velmi rychle.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts