Za vyplcen milion externistm na ad padla podmnka pro ednici

Externist podle policie odpracovali mn hodin, ne za kolik dostali zaplaceno.

Obaloba tvrd, e ena kraji zpsobila od bezna 2018 do kvtna 2020 kodu 1,5 milionu korun. Podle nepravomocnho verdiktu by mu mla nahradit zhruba 1,47 milionu korun, tedy stku, kterou kraj v zen dal. Ppadem se bude zabvat jet prask mstsk soud, obhjce Mastrini Vlastislav Kusk podal proti rozsudku odvoln.

ena pochyben odmtla. Ji dve uvedla, e nemla povinnost vkazy kontrolovat, pevzala praxi, kter byla na ad ped n.

Obalovan neplnila sv povinnosti spovajc v hospodrnm nakldn s majetkem kraje, kdy neprovdla dostatenou kontrolu j pedkldanch listin, schvalovala skutenosti, kter se nezakldaly na pravd, a neuinila nic pro to, aby ovila, zda tyto skutenosti jsou i nejsou pravdiv, konstatovala v odvodnn rozsudku soudkyn Kateina Ctiborov.

Ta zrove upozornila, e pedmtem trestnho sthn Mastrini nebylo uzavrn dohod s externisty, ani kvalita prce odveden dohodi. Pedmtem tohoto konkrtnho trestnho zen nebyly skutenosti vc se k okamiku uzaven dohody, ani k okamiku proplacen odveden prce, ale naopak skutenosti vc se k tomu, e byla proplacena i prce, kter odvedena nebyla, co bylo ze strany dohod jako i osob, kter schvalovaly vkazy, deklarovno, ekla soudkyn.

Selhaly kontroln postupy

Krajsk ad podle dvjch informac vyplcel externistm v dob, kdy byla hejtmankou Pokorn Jermanov, dajn pt milion korun ron. Detektivov z Nrodn centrly proti organizovanmu zloinu (NCOZ) zasahovali na krajskm ad na konci ervna 2019, zrove i ve Stedoesk vdeck knihovn v Kladn. Provovali pracovn smlouvy. Hejtmanstv stky vyplcen externistm odvodnilo tm, e odeli klov zamstnanci a chybly pracovn sly.

Podle Kuska selhaly kontroln postupy na stedoeskm adu. Zmnil napklad kontroln audit, kter se podle nj uskutenil v dob, kdy ena jet na ad pracovala a kter podle nj dn pochyben neodhalil.

Podle sttnho zstupce Michala Gargulka byla vina obalovan prokzna, pro Mastrini navrhl dvouletou podmnku s odkladem na ti roky a penit trest 300 000 korun. Za poruen povinnosti pi sprv cizho majetku j hrozilo a pt let vzen.

V souvislosti s poradenskmi smlouvami na stedoeskm krajskm ad el podle mdi obalob tak nkdej blzk spolupracovnk Pokorn Jermanov Roman ubert. Ten je obalovn z poruen povinnosti pi sprv cizho majetku, podle vyetovatel zpsobil kodu za tm pl milionu korun.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts