Zdravotn sestry budou studovat krat dobu, do ordinac se dostanou dve

Pro budouc zdravotn sestry ve Zlnskm kraji to bude znamenat snadnj a rychlej cestu k vybranmu povoln. Titul diplomovan veobecn sestra zskaj za dva roky, a ne za ti, jak je tomu v souasnosti.

Pokud k zsk praktick dovednosti bhem stednho vzdlvn a zvldne profilovou maturitn zkouku, nen nutn tuto st znovu absolvovat v prvnm ronku vy koly. Naopak je douc umt dovednosti vyut a plynule je rozvjet. Je to jeden z moment, kter me zefektivnit rychlej vstup absolvent do praxe, vysvtlila Anna Zgarbov ze Stedn zdravotnick koly a Vy odborn koly zdravotnick ve Vsetn.

Zjemci o prci ve zdravotnictv maj ve Zlnskm kraji k dispozici stedn kolu v kadm okresnm mst, tedy Zln, Vsetn, Uherskm Hraditi i Kromi. Tam mohou studovat tylet maturitn obor praktick sestra nebo tlet uebn obor oetovatelstv. koly ve Zln a Vsetn nabzej i dal vzdlvn, protoe maj i vy odbornou kolu (VO) s tletm oborem diplomovan veobecn sestra.

Zjem nemocnic a zdravotnickch zazen o vechny zmnn kvalifikace, kter spadaj do nelkaskch profes, je dlouhodob velk a dlouhodob tak nenaplnn. Ministerstvo kolstv i z toho dvodu spustilo tzv. pokusn ovovn, kterm se doba studia zkrt.

Problm s nedostatkem tto pracovn sly se prohloubil v prbhu pandemick situace. Mme proto velk zjem, aby tak diplomovan veobecn sestry nastoupily do praxe co nejdve. Cestu k tomu otevr efektivn stupovit propojen a monost zkrcen vzdlvac cesty v tomto programu, zdvodnilo ministerstvo kolstv.

Do tohoto modelu se pihlsila vsetnsk i zlnsk kola. ci, kte zanou od z studovat obor praktick sestra, u budou mt dv nov vhody. Prvn jim umon udlat si na konci tetho ronku zvrenou zkouku a mt v ruce vun list pro ppad, e by jim teba nevyla maturita. Druhm pozitivem je monost po spn maturit peskoit prvn ronk oboru diplomovan veobecn sestra a nastoupit hned do druhho.

Nemocnicm dlouho chyb zdravotn sestry

Studijn plny tohoto oboru jsou nastaven tak, aby se do nj mohl pihlsit absolvent jakhokoliv maturitnho oboru, tedy teba gymnzia, a je tomu pizpsoben i probran ltka. Tu ale studenti zdravotnick koly oboru praktick sestra u znaj. Proto se nabz monost, aby ltku znovu nemuseli opakovat, take nastoup a do druhho ronku, vysvtlil editel Stedn zdravotnick koly a Vy odborn koly zdravotnick ve Zln Hynek Steska.

Ke stejn monosti zkrcenho studia se pipravuj tak v Kromi. Nejdve ale mus zdravotnick kola zdit vy odbornou kolu zdravotnickou, aby mohla tak nabzet obor diplomovan veobecn sestra. Vy stupe vzdlvn chce otevt i zdravotnick kola v Uherskm Hraditi. Ob u podaly o vyjden ministerstvo zdravotnictv a nsledn se budou uchzet o akreditaci na ministerstvu kolstv.

Dky tomuto kroku zvme poet absolvent a meme tak pomoci eit nedostatek zdravotnk v naem kraji, zdvodnila krajsk radn pro kolstv Zuzana Fierov, podle kter je teba se zamit i na to, aby absolventi z oboru neodchzeli.

Myslme si, e zjem urit bude, protoe vichni nai absolventi maturitnho oboru se u roky hls k nslednmu studiu, jen pak musej dojdt do jinch mst a ztrcej kontakt s tmto regionem. Navc pozorujeme i vt zjem o tylet obor praktick sestra a msto tradinch dvou u dva roky otevrme ti tdy, poukzala editelka Stedn koly prmyslov, hotelov a zdravotnick v Uherskm Hraditi Dana Tomnkov.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts