Zem G7 slbily izolovat Rusko dlouho, chtj eit peninou vlku

Diplomat Britnie, Kanady, Nmecka, Francie, Itlie, Japonska, Spojench stt a Evropsk unie (EU) se zavzali pokraovat ve vojensk a obrann pomoci Ukrajin tak dlouho, jak to bude nutn.

Klov v zesilovn tlaku na Ruskoje podle politik zkaz nebo postupn ukonen nkupu rusk ropy. Embargo na ruskou ropu zahrnuje i dal navrhovan balek unijnch protiruskch sankc, pt tden by zem mly doshnout dohody, avak Maarsko zatm zstv proti.

Urychlme nae sil o snen a ukonen zvislosti na ruskch energetickch dodvek, a to co nejrychleji, slbili ministi ve spolenm prohlen.

Dodali, e pidaj dal sankce vi rusk elit, vetn hospodskch subjekt, stednch vldnch instituc a armdy, kter umouj ruskmu prezidentu Vladimiru Putinovi vst jeho zvolenou vlku.

Udlali jsme dost pro zmrnn nsledk tto vlky? Nen to nae vlka. Je to vlka ruskho prezidenta, ale my mme globln odpovdnost, ekla novinm na sobotn zvren tiskov konferenci nmeck ministryn zahrani Annalena Baerbockov.

Strach o penici

Ministi varovali, e vlka na Ukrajin vytv globln potravinovou a energetickou krizi, kter ohrouje chud zem a e je teba pijmout urychlen opaten na uvolnn sklad s obilm, jeho vvozu z Ukrajiny Rusko brn.

Ukrajina pat mezi nejvznamnj vvozce penice na svt. Lid se ptaj, co se stane kdy nebudeme mt potebn obil, kter jsme dve dostvali z Ruska a Ukrajiny, varovala nmeck ministryn.

Pedstavitel G7 vyzvali Rusko k okamitmu zastaven tok na klovou dopravn infrastrukturu na Ukrajin, vetn pstav, a aby umonilo Ukrajin vyvet vrobky. Diplomat se dohodli, e zem budou hledat logistick een, jak dostat dleit komodity z ukrajinskch sklad ped pt sklizn.

V Africe a na Blzkm vchod budou lid umrat a my stojme ped nalhavou otzkou: jak mohou bt lid na celm svt nasyceni?, tzala se nmeck ministryn.

Zem se chtj zabvat i ruskmi desinformacemi, jejich clem je legitimizovat agresi vi Ukrajin a tak svalit na Zpad vinu za problmy se zsobovnm potravinami ve svt kvli hospodskm sankcm uvalenm na Rusko.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts