Zkontrolujte okol sklad, apeluj starostov u Vrbtic, kraj zve ernochovou

0
41

Z pohledu bezpenosti je to zsadn a nevyhnuteln. Budeme trvat na tom, aby bylo zem vyitno a lid mohli na svch pozemcch obnovit tbu deva a uvat je. Pmo na msto pozveme ministryni obrany, uvedl hejtman Radim Holi.

Ministerstvo obrany podle mluvho Davida Jaree se starosty okolnch obc o jejich poadavcch pravideln komunikuje. Vrbtice v nejbli dob navtv nmstek ministryn obrany Daniel Blakovec. Na prioritou je, aby zem bylo bezpen a spoluprce resortu se samosprvami byla oboustrann vhodn a ptelsk, vyjdil se pro iDNES.cz Jare.

Policist s hasii pi likvidanch pracch po vbuch zajiovali v arelu pyrotechnick sbr munice a jejch st. Hloubkovm pyrotechnickm przkumem do 50 centimetr pod povrchem provili odbornci jen nejexponovanj msta, napklad v okol vybuchlch sklad.

Przkum by mla dlat sttn firma

Pedstavitel minulch vld pi nvtvch Vrbtic hloubkov przkum zasaenho zem slibovali. Napklad tehdej premir Andrej Babi ped dvma lety uvedl, e by se ml przkum udlat co nejdve a mla by ho dlat sttn firma. Arel by podle nj mohl slouit jako lesopark.

Starostov okolnch obc opakovan upozorovali na to, e poadavek na zabezpeen hloubkovho pyrotechnickho przkumu na zasaench pozemcch nebyl vyeen, chtj przkum nejen uvnit arelu, ale i za jeho hranicemi.

Vroba runch grant

Arel spravuje sttn podnik Vojensk lesy a statky, ti objekty v nm m Vojensk technick stav (VT), v jednom objektu plnuje vrobu runch grant pro eskou armdu. editel seku muninch systm Vojenskho technickho stavu vzbroje a munice (VTVM) Michal Frejlich dve novinm ekl, e v arelu by se mlo vyrbt asi 10 tisc runch grant msn. Vroba by mohla zat do konce letonho roku.

Zakzku m zskat spolenost Colt CZ Defence Solutions, spolupracovat na n budou VT, firma CZ-SKD Solutions a Explosia. Do objektu ve vrbtickm arelu se budou dovet komponenty, tlo grantu se tam bude plnit trhavinou, uzave se, zkompletuje se hlava zapalovae s detontorem. Munice se v arelu nebude skladovat.

Starostov okolnch obc dve uvedli, e o chystan vrob grant ve vrbtickm arelu nevdli. Prostory uren k budouc vrob si v ter prohldli spolu s hejtmanem.

Nejdleitj je pro ns bezpenost naich obyvatel, proto musme poadovat zruky, e vroba neohroz okoln obce. Jsem rd, e nm v tomto ohledu Vojensk technick stav vyhovl, mohli jsme se ble seznmit s jejich budovami a ubezpeili ns, e udlosti z roku 2014 se u nebudou opakovat, uvedl Holi.

Dvoumetrov plot a ostnat drt

Podle Frejlicha jsou objekty zabezpeeny podle zkona, oploceny dvoumetrovm plotem se dvma adami ostnatho drtu vetn kamerovho systmu. Navc jsou v objektu seskokov idla, pohybov idla, nepetrit je tady tak ostraha, uvedl Frejlich. K vrob je uren jeden objekt, dal dva slou jako sklady.

Vnitn prostory uren k vrob jsou rozdleny tak, aby se v ppad mimodn udlosti nepenesla detonace do jin mstnosti, ne se havrie stala, uvedl Frejlich.

VTVM m zpracovanou a schvlenou bezpenostn dokumentaci a u provozovatele jsou vykonvny kontroly integrovan inspekce podle platn legislativy, uvedl bezpenostn editel krajskho adu Robert Pekaj. Po vbuchu muninch sklad v roce 2014 byly objekty VT v arelu do roku 2020 zapeetny, pot zaala jejich obnova, o rok pozdji byly rekolaudovny k elu zpracovn vbunin a munice a v cyklech se tam od t doby opt vyrb.

Proti roku 2014 je tam vak mnostv ist trhaviny, kter se me v objektu nachzet, ve vi jednoho procenta. Krom VT v arelu nikdo jin munici nezpracovv.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno