Zloince zaal fotit inspektor Miksch, pozdji dokumentoval i msta inu

0
36


Snmek Masarykova nmst v centru Ostravy ve dvactch letech 20. stolet


| foto: Archiv msta Ostravy

U potku policejn fotografie v Ostrav stl inspektor mstsk policie Karel Miksch.

Tento prvn ostravsk policejn fotograf nastoupil do sluby 1. z 1888 jako uniformovan strnk a jakoto fotoamatr zkouel sv znalosti uplatnit i pi policejn prci. Poal fotografovat zloince a pozdji tak dokumentoval msta inu. Poslze byl v roce 1908 vysln do Vdn k absolvovn kurzu daktyloskopie a fotografovn u policejnho editelstv ve Vdni, zveejnila internetov Encyklopedie msta Ostravy s pomoc Archivu msta Ostravy.

Dobov tisk na Miksche vzpomnal ped vlkou, kdy v Ostrav existovalo kriminalistick muzeum, takto: A jeto byl fotoamatrem, zkouel sv umn a soukrom fotografoval zloince, kte pichzeli astji na drhu zloineckou. Pak se pokusil fotografovati msta inu obenho, utopenho, nae si troufal fotografovati vradu.

Mikschova innost okolo roku 1904 nezstala bez vlivu na vkon sluby. Na nvrh fa mstsk policie a mstskho radnho Florina Gartnera obdrel ron remuneraci 30 korun za edn fotografovn. Podle policejnho almanachu z roku 1924 byla mstsk policie v Ostrav pmo studnic informac. Napklad v oblasti otisk prst disponovalo oddlen bohatou fotobankou. Podleli se na n Miksch a jeho kolegov.

Jenom v daktyloskopickm oddlen bylo podle Encyklopedie msta Ostravy zaevidovno 21 318 daktyloskopickch list rznch osob a album zloinc s 10 213 fotografiemi. V evidenci vedli policist asi 156 tisc karet se zznamy o rznch osobch, kter pro zvadn chovn pily s nam adem do styku. V roce 1925 byla tehdej obecn policie zesttnna vnosem ministerstva vnitra, realizovanm prostednictvm policejnho editelstv v Moravsk Ostrav.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno